top of page

מרכז דיאלוגי

אנחנו מפתחים תכנים לשני תחומי הכשרה מרכזיים:

דיאלוגי הקול קורא - הכשרת מורים ומטפלים להנחיית קבוצות לתרגול הקריאה. לשיפור שטף והבנת הנקרא ולטיפול בדיסלקציה.
ההתמחויות מתחלקות על פי שכבות גיל והתאמה אישית.

דיאלוגי עברית שפה שנייה - הכשרת מורים להנחיית קבוצות לתרגול עברית דבורה. ההתמחויות מתחלקות לאוכלוסיות יעד, על פי גיל והתאמה תרבותית.

strip_long.png
What we teach
dialogi_logo3.png

הכשרת מורים להנחיית קבוצות לדיבור ולתרגול השפה העברית. ההתמחויות מתחלקות לאוכלוסיות יעד, על פי גיל והתאמה אישית:

dialogi_logo2.png

מה אנחנו מלמדים?

הכשרת מורים ומטפלים להנחיית קבוצות לתרגול הקריאה, שיפור בשטף ובהבנת הנקרא וטיפול בדיסלקציה. מסלולי הלימוד מחולקים לפי שכבות גיל:

2.png
1.png
strip_long.png
diagram.png

סוגי הקורסים

strip_long.png

שיטת העבודה

אחרי שנים של עבודה עם מאות ילדים, בני נוער ומבוגרים, פתחנו מספר פורמטים ותכניות איתם עובדים המנחים, המורים והתלמידים- כאן תוכלו לקבל הצצה על התהליך וההכנה לשיעור.

1.png
דוגמה לסיפור דיאלוגי
דף מנחה
strip_long.png

המנחים והמורים

המנחים והמורים העובדים בשיטת דיאלוגי עובדים במסגרות פורמליות, בבתי הספר,
במוסדות חינוך ובמסגרות הבלתי פורמליות . המנחים המתמחים בדיאלוגי הקול קורא לשיפור שטף והבנת הנקרא, עובדים גם בקליניקות פרטיות בהתאמה לקבוצות קטנות עד 4 משתתפים . כמו כן, ניתן להזמין תוכניות, פרויקטים ומנחים לדיאלוגי עברית שפה שנייה- לתרגול עברית דבורה .
המנחים שסיימו בהצלחה הם אנשי מקצוע הבאים מתחומי ההוראה, החינוך, הטיפול והמשחק.
ניתן ליצור קשר עם מנחים ומורים על פי תחום ההתמחות המצוין תחת שמם בדף המנחים.

4.png
strip_long.png

פורום דיאלוגי

המסיימים מוזמנים להצטרף לפורום דיאלוגי. זהו פורום למנחים מקצועיים שעברו את
ההכשרה וסיימו את תקופת הסטאז'.
בפורום המקצועי ניתן להזמין ממרכז דיאלוגי:
• תוכנית ליווי מותאמת להתמחות או לפרויקט .
• חומרי תוכן חדשים: טקסטים/דף למנחה/ מערכי שיעור/ סדנאות העמקה/ הרצאות/ פגישות אישיות .

strip_long.png

האם ידעתם שכמחצית מתלמידי כיתות י' בישראל אינם מגיעים לרמת הקריאה המצופה (והדרושה) לגילם?
איך זה בכלל ייתכן?
אנחנו לוקחים את הקריאה כמובנת מאליה, אך הקריאה היא
תהליך קוגניטיבי מלאכותי ומורכב ולא כל הילדים "מפצחים" את הקריאה בכיתות הראשונות. וכשהמשמעות מתרחקת מן הטקסט, המוטיבציה לתרגול יורדת והפער הולך וגדל, הילד שמתקשה מצוי ב"לולאה" אינסופית:

  • ללא תרגול קשה לגשר על הפערים הגדלים והולכים.

  • הפער הגדול גורם לתסכול ולחוסר ביטחון.

תוכן ההרצאה:

  • הקריאה היא לא טבעית

  • המוח הקורא - מחקריו של Stanislas Dehaene

  • הצצה אל תוך המוח

  • אינטגרציה רב חושית - איך המוח מעבד את שבעת החושים.

  • המוח המופלא - האם ניתן לראות את הלשון?

הרצאה:
שבילים במבוך הקריאה

איך המוח הגמיש מאפשר לנו לקרוא, מדוע זה לא פשוט לכולם ומה ניתן לעשות בנדון.

5.png
strip_long.png
bottom of page