top of page

פרויקטים

אנחנו מזמינים אתכם לקרוא משובים של 80 בתי הספר שלמדו עם דיאלוגי - לחצו כאן (נפתח בחלון חדש)

דיאלוגי עברית שפה שנייה - מעל 11,000 תלמידים כבר למדו עברית דבורה בשיטת דיאלוגי!

פרויקטים לדוגמא

From schools report.png
strip_long.png

לאור התוצאות וההצלחה של הפרוקיט "עברית בגליל", דיאלוגי קיבלה הזמנה להכפלת התוכנית ל50 בתי ספר לכ- 6,000 תלמידי כיתות ה' - ו' בחברה הערבית. התוצאות היו מצוינות.

רשימת יישובים המשתתפים (בסוגריים, מספר בתי הספר באותו היישוב) - אעבלין (2)
באקה אל גרבייה (1), בענה (2), ג'דיידה-מכר (2), ג'לג'וליה (2), ג'סר אזרקא (4), ג'ת (1),
דבוריה (1), דייר חנא (2), טורעאן (1), כאבול (4), כפר יאסיף (2), כפר כנא (2), כפר קרע (2),
לוד (2), מעלה עירון (2), נצרת (2), סח'נין (4), עארה ערערה (2), עראבה (2), ריינה (2),
רמלה (4), שעב (2)

 

פרויקט 50 בתי ספר במחוזות מרכז, צפון וחיפה, לכיתות ה'- ו' דיאלוגי עברית שפה שנייה

strip_long.png

בתחילת 2015 יצאנו לפרויקט בשלושה בתי ספר בחברה הערבית (180 תלמידים) לשיפור העברית הדבורה, לאחר הצלחת הפיילוט, קיבלנו הזמנה לפרויקט רחב היקף בשיתוף פעולה עם "תנועת תרבות".  מטרת התוכנית לקידום ולשיפור השפה העברית הדבורה בקרב 1,200 תלמידים בכיתות ו' בחברה הערבית, ב-17 בתי ספר. הפרויקט לימד אותנו להיכנס לשדה בשותפות עם ארגון ייחודי העוסק בפעולות חינוך ותרבות בחברה. הכשרנו מנחים לעבודה מול-68 קבוצות. הכניסה לבתי הספר כללה ליווי מקצועי, מתודי ופדגוגי, הפעלה, תיאומים, בנייה והתקשרות לוגיסטית. הפרויקט מומן על ידי משרד החינוך והתבצע בתיאום מלא עם מנהלי בתי הספר, מורים לשפה ומנהלי הפיקוח על לימוד העברית במשרד החינוך.

"עברית בגליל" לילדים
בכיתות ו' - דיאלוגי
עברית שפה שנייה

strip_long.png

תוכנית לתרגול ולשיפור הקריאה לילדים בכיתות ב-ג בבית הספר תורני-אקדמי "עמיטל" בפתח תקווה, בעקבות הזכייה בפרס "קשרים" מטעם מנהל עובדי הוראה של משרד החינוך. מדובר בבניית מודל בר שכפול לשיפור הבנת הנקרא לילדים בבתי הספר היסודיים. המודל מלווה מחקר אקדמי מטעם אוניברסיטת תל-אביב ומכללת לוינסקי בהובלת ד"ר יעל רוט-ברקאי. ההכשרות, הליווי והמחקר נערכים בבית הספר עם המורות לשפה.

זכייה בפרס מטעם
משרד החינוך |
"קריאה בהנעה"
לילדים בכיתות ב-ג -
דיאלוגי הקול קורא

strip_long.png

כאן נכנסנו לשדה מיוחד, לטובת אוכלוסייה בוגרת המתקשה בהבנת הנקרא. הכשרנו צוות מורים בשב"ס, ופיתחנו טקסטים מותאמים לאסירים בוגרים בכלא רימונים. ההכשרה של צוות המורים בשב"ס נערכה בליווי מחקר אקדמי בהשתתפותה של עדי שגב ובהובלת פרופ' תומר עינת מאוניברסיטת בר אילן. המחקר מצא ששיטת דיאלוגי יעילה יותר בהשוואה לשיטה הקונבנציונלית. ממצאי המחקר פורסמו בכתבי עת מקצועיים בארצות הברית ובישראל בכתב העת "דפים".

"מבראשית לויקרא"
חינוך מבוגרים -
דיאלוגי הקול קורא

strip_long.png

פרויקט זה התקיים בבית הספר "שבילים" שבפרדס חנה. בתוכנית השתתפו 20 מנחים שהוכשרו באופן פרטי להנחיית דיאלוגי הקול קורא, ובסטאז' הפעלנו 14 קבוצות של ילדים בכיתות ד-ו שהתקשו בקריאה. הפרויקט התקיים בשיתוף פעולה בין המנחים הטריים, ההורים של התלמידים והנהלת בית הספר.

"שבילים בקהילה"
לילדים בכיתות
ד-ו - דיאלוגי הקול
קורא

strip_long.png

כאן העמקנו בשיתוף פעולה מרגש ומעניין לאורך שנים. שיתוף הפעולה היה עם משרד החינוך, היחידה להנחלת הלשון והיחידה לאמנויות שבמנהל לחינוך התיישבותי. נתבקשנו על ידי היחידה להנחלת הלשון לפתח שלוש חוברות לתלמיד, וכמו כן יצרנו שני סרטי הדרכה למורה.
נצטט כאן את ד"ר בני פישר, מנהל המנהל לחינוך התיישבותי:
"ייחודה של התוכנית בהעמדת התלמיד במרכזה, הטקסט יוצא מן התלמיד וחוזר אליו בדמות דיאלוגים שעליהם הוא מתאמן בקריאה ובמשחק... הרלוונטיות של הטקסטים לעולמם הפנימי של התלמידים תורמים ליצירת ערך ומשמעות בתהליך רכישת השפה".

פנימיות בחינוך
ההתיישבותי,
בני נוער ועולים
חדשים - דיאלוגי
הקול קורא:

bottom of page